Firma gdzie mozna oddac zuzyte tonery i tusze z drukarek

Wody mogą zostać zanieczyszczone poprzez chemiczne substancje, będące wynikiem aktywności człowieka, jak również wskutek oddziaływania zwykłych procesów. Takim naturalnym procesem mogą być różnego rodzaju zmywy które przenoszą ze sobą składniki zanieczyszczające w postaci resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych oraz mase innych. O wiele bardziej szkodliwe dla otoczenia są jednak zanieczyszczenia wywołane przez człowieka. Mogą nimi być substancje płynne, ale też gazowe i ciała stałe. Przedostają się one do wód najczęściej ze ściekami różnego pochodzenia: komunalnego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są dodatkowo w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z obszarów fabrycznych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i miejskich. Zagrażające bezpieczeństwu substancje dostawać się mogą do wód również za pośrednictwem powietrza, do którego emitowane są pyły i gazy z przeróżnych gałęzi przemysłu. W wypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód z powodu na sposób ich dopływu, cechuje się trzy rodzaje zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe oznaczają, że są one wprowadzane do wód w dokładnie wyznaczonym miejscu (np. zrzuty zlewów miejskich i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są powiązane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na jakimś ciągu (np. ulice o zwiększonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w przeróżny sposób i w różnych miejscach zasobnika wodnego. Do tego rodzaju zanieczyszczeń przynależą te, jakie przedostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mają zróżnicowaną naturę. Mogą one powodować zmiany fizyczne takie jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, również zmiany chemiczne przez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, oraz o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być powodowane przy użyciu różnych związków, których nie sposób wyszczególnić. Warto aczkolwiek podkreślić, że najgroźniejszymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi znaczne, negatywne zmiany w jakości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne są powodem powstawania takich chorób jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu